قسمت بیست و نهم میدون ؛ بازهم یک ایده تولیدی برنده شد
قسمت بیست و نهم میدون ؛ بازهم یک ایده تولیدی برنده شد

در این قسمت از مسابقه میدون یک ایده آثار هنری ، یک ایده خدماتی و یک ایده تولید ابزار صنعتی به رقابت پرداختند که در نهایی ایده تولید ابزار صنعتی با رای داوران برنده شد

شرکت کنندگان قسمت بیست و نهم:

فرزاد نیایی فر:طراحی و ساخت مجسمه فلزی
🔻

مریم برخورداری:خدمات پرستاری در منزل
🔻

حسین مهدی خانی:تولید بوکس بادی
🔻

لحظه‌ی اعلام نفر برتر و دفاع شرکت‌کنندگان قسمت بیست ونهم فصل دوم مسابقه بزرگ میدون 🔻