روزشمار هفته بهداشت و روان اعلام شد
روزشمار هفته بهداشت و روان اعلام شد

روزشمار هفته بهداشت و روان از امروز جمعه ۱۸ مهرماه تا ۵شنبه ۲۴ مهرماه اعلام شد.

درباره روز جهانی و هفته بهداشت روان:

دهم اکتبر از طرف فدراسیون جهانی بهداشت روان(WFMH) به عنوان “روز جهــــــانی بهـــــــداشت روان ” نامگذاری شده است.این فدراسیون برای این روز در هر سال، یک شعار خاص را انتخاب می کند. در ایران  (۱۸لغایت۲۴ مهر) به نام هفته بهداشت روان نام گذاری شده است وعمده ترین هدف در این هفته ارتقاء و افزایش آگاهی و تغییرو اصلاح نگرش مردم نسبت به مسائل بهداشت روان می باشد

روزشمار هفته بهداشت و روان از امروز جمعه ۱۸ مهرماه تا ۵شنبه ۲۴ مهرماه اعلام شد.جزئیات روزشمار هفته بهداشت و روان در جدول زیر آورده شده است:

هفته بهداشت و روان