رقابت دو کسب  کارتولیدی وکسب و کار خدماتی در قسمت بیست و چهارم میدون
رقابت دو کسب  کارتولیدی وکسب و کار خدماتی در قسمت بیست و چهارم میدون

در قسمت بیست و چهارم دو ایده کسب و کاری طراحی و ساخت دستگاه سنگ‌بری و تولید فویل طلاکوب با کسب و کار خدماتی مزرعه گردشگری به رقابت پرداختند

ابتدا ارائه شرکت کنندگان قسمت بیست و چهارم مسابقه میدون از کسب و کارهای خود و سپس اعلام برنده با رای داوران را مشاهده کنید

میلاد عباسی :طراحی و ساخت دستگاه سنگ‌بری🔻


حسین همازاده:مزرعه گردشگری🔻سعید عالی‌خانی:فویل طلاکوب🔻

لحظه‌ی اعلام نفر برتر و دفاع شرکت‌کنندگان قسمت بیست وچهارم فصل دوم مسابقه بزرگ میدون 🔻