مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

دوره و کارگاه عملی تحلیل کسب و کار BABOK

مدرس دکتر محمد احمدزاده

0 168

BABOK، مخفف عبارت Business Analysis Body of Knowledge به معنای پیکره دانش تجزیه و تحلیل کسب و کار می باشد. این پیکره که به اختصار، استاندارد BABOK نام دارد، 6 حوزه دانش کلیدی را جهت مدیریت چالش ها و ریسک های کسب و کار، مدیریت فرصت ها و تهدیدات کسب و کار، پاسخگوئی به تغییرات مورد نیاز در ساختار، فرایند، روش اجرا، سیستم ها،فناوری اطلاعات، پاسخگوئی به الزامات قانونی، سیستم سازی کسب و کار، هوشمندی کسب و کار و در نهایت جلوگیری از شکست کسب و کار و یا تداوم کسب و کار پیشنهاد می نماید.

مقدمه

امروزه کسب و کارها، با مشکلات و فرصت های فراوانی روبرو هستند که این مشکلات و فرصت ها،  نیازمند بررسی و تحلیل دقیق دارد. یکی از استانداردهای آنالیز و تحلیل کسب و کارهای امروزی، استاندارد BABOK است که بمنظور عارضه یابی و تجزیه و تحلیل دقیق و عمیق کسب و کارها، سازمان ها، واحدها، پروژه ها و عملیات استفاده می شود.

BABOK، مخفف عبارت Business Analysis Body of Knowledge به معنای پیکره دانش تجزیه و تحلیل کسب و کار می باشد. این پیکره که به اختصار، استاندارد BABOK نام دارد، 6 حوزه دانش کلیدی را جهت مدیریت چالش ها و ریسک های کسب و کار، مدیریت فرصت ها و تهدیدات کسب و کار، پاسخگوئی به تغییرات مورد نیاز در ساختار، فرایند، روش اجرا، سیستم ها،فناوری اطلاعات، پاسخگوئی به الزامات قانونی، سیستم سازی کسب و کار، هوشمندی کسب و کار  و در نهایت جلوگیری از شکست کسب و کار و یا تداوم کسب و کار پیشنهاد می نماید.

این 6 حوزه دانشی ، عبارتند از:

 1. برنامه ریزی و پایش فرایندهای تحلیل کسب و کار
 2. استخراج الزامات و تعاملات
 3. مدیریت چرخه حیات الزامات
 4. آنالیز استراتژی
 5. آنالیز الزامات و تعریف طراحی
 6. ارزیابی راه کار

استاندارد BABOK، پیشنهاد می نماید تا نقش جدیدی به نام تحلیل گر کسب و کار یا Business Analyst  که به اختصار BAنام دارد، در کسب و کار ایجاد شود. این نقش می تواند توسط یک فرد و یا یک تیم اجرا شود.  این نقش، یکی از جدیدترین نقش های مدیریتی است و با استقبال انواع سازمان ها و کسب و کارها (پروژه ای، عملیاتی، تولیدی، خدماتی، استارت آپی( روبرو شده است .

وظیفه تحلیل گر کسب و کار، شناسائی عارضه ها، فرصت ها، الزامات و همچنین نیازمندیهای واقعی کسب و کار، سازمان ، واحدهای سازمان و همچنین پروژه ها و عملیات سازمان است. همچنین وی ، تغییر در کسب و کار را از طریق ارائه راهکارهای اجرائی برای رساندن از وضع موجود به وضع مطلوب، مدیریت می نماید. وضع مطلوبی که در آن ارزش افزوده ای برای ذی نفعان آن کسب و کار (سرمایه گذاران؛ سهامداران، هیات مدیره، مدیرعامل،مدیران اجرائی، کارمندان، مشتریان و  کاربران) حاصل شود. این ارزش افزوده، می تواند در قالب سود بیشتر، هزینه کمتر، رضایتمندی بیشتر، چابکی ، وفادارسازی مشتری و یا سایر عوامل بدست آید.

موسسه IIBA در استاندارد BABOK خود پنج چشم انداز یا دریچه را تعریف کرده است که سازمان ها می توانند از این دریچه ها، به سازمان خود نگاه کنند و نقاط قوت و ضعف خود را شناسائی و بهینه نمایند.

این ۵ چشم انداز، عبارتند از:

۱-چشم انداز چابکی (Agile).

۲- چشم انداز فناوری اطلاعات (IT).

۳- چشم انداز مدیریت فرآیندهای کسب وکار (BPM).

۴- چشم انداز معماری و ساختار سازمانی (Architecture).

۵- چشم انداز هوشمندی کسب وکار (BI).

آکادمی دکتر احمدزاده، مفتخر است تا با برگزاری دوره و  کارگاه عملی تحلیل کسب و کار  BABOK، تحلیل گران کسب و کاری را تربیت نماید تا بتوانند ارزش افزوده های جدیدی برای سازمان خود، خلق نمایند.

اهداف دوره

 • شناخت تحلیل کسب و کار به زبان ساده، اما کاربردی
 • شناخت حوزه های دانشی ۶ گانه تحلیل  کسب و کار
 • شناخت چشم اندازهای ۵ گانه تحلیل  کسب و کار
 • آموزش تکنیک ها و مهارت های تحلیل کسب و کار
 • سیستم سازی کسب و کار
 • کاهش اتلاف های  زمانی و هزینه ای در کسب و کار
 • اجرای تحلیل کسب و کار در یک کسب و کار واقعی

سیلابس دوره

 • مقدمه  و تعاریف 
  • آشنایی با مفهوم تحلیل کسب و کار
  • تحلیل گر چه وظایفی دارد؟
  • ارتباط تحلیل گر و سایر ذینفعان (مدیرعامل، مدیر پروژه و …)
  • آشنایی با استاندارد تحلیل کسب و کار BABOK ویرایش ۳
  • بررسی چشم اندازهای ۵ گانه تحلیل کسب و کار سازمان
 • مفاهیم کلیدی کسب و کار
  • ترمینولوژی کسب و کار
  • تقسیم بندی انواع نیازمندی های سازمان
  • تقسیم بندی انواع ذینفعان در سازمان
  • شناخت مدل مفهومی  تحلیل کسب و کار  Business Analysis Core Concept Model (BACCM)
 • برنامه ریزی و پایش کسب و کار 
  • تعیین رویکرد برنامه ریزی (پیش بینی شونده، تطبیقی، چابک)
  • مشارکت با ذینفعان سازمان
  • تعیین حاکمیت تحلیل کسب و کار
  • مدیریت اطلاعات
  • تبیین شاخص های عملکردی
 • استخراج الزامات و تعاملات
  • زمینه سازی استخراج الزامات
  • هدایت فعالیت های استخراج الزامات
  • مستندسازی نتایج
  •  تائید الزاماتی استخراج شده
  • مشارکت با ذینفعان
 • مدیریت و اولویت بندی الزامات 
  • ردیابی الزامات
  • نگهداری و به روز آوری الزامات
  • اولویت بندی الزامات
  • مدیریت تغییرات الزامات
  • تائید و تصویب الزامات
 • تحلیل استراتژی سازمان
  • تحلیل وضعیت فعلی
  • تعیین وضعیت آتی
  • ارزیابی ریسک
  • تبیین استراتژی تغییر
 • تحلیل و طراحی راهکار برای الزامات سازمان
  • تشخیص و مدلسازی الزامات سازمان
  • تصدیق الزامات سازمان
  • اعتبار سنجی الزامات سازمان
  • معماری الزامات سازمان
  • تعیین راهکارهای پاسخ به الزامات سازمان
  • تعیین ارزش های راهکارهای پیشنهادی
 • ارزیابی راهکار پیشنهادی به سازمان
  • اندازه گیری عملکرد راه حل پیشنهادی
  • تحلیل معیارهای عملکرد راه کار پیشنهادی
  • ارزیابی محدودیتهای راه کار پیشنهادی
  • ارزیابی محدودیتهای سازمانی
  • اقدامات پیشنهادی جهت افزایش ارزش و راندمان راهکار پیشنهادی
 • موضوعات تکمیلی
  • بررسی تکنیک های تحلیل کسب و کار
  • ویژگی های تحلیل گر کسب و کار
  • شایستگی های تحلیلگر کسب و کار
  • چشم اندازهای ۵ گانه در تحلیل سازمان (IT,BI,BPM,Agile,Architecture)

برگزاری کارگاه دوره

  • پیاده سازی صفر تا ۱۰۰ حوزه های دانشی تحلیل کسب و کار در یک کسب و کار واقع

چرائی شرکت در این دوره؟

 • بهره مندی از تجربه عملی ۲۴ ساله مدرس در حوزه های مختلف کسب و کار- چابک سازی کسب و کار و مدیریت پروژه
 • افزایش و به روزآوری سطح دانش مدیریت ، تحلیل و عارضه یابی کسب و کار
 • پاسخ به دغدغه اصلی کسب و کارها، یعنی  مدیریت تغییر کسب و کار
 • گذر از مدیریت کسب و کارها از شیوه های سنتی به نوین
 • تربیت مدیران و کارشناسان متخصص در حوزه تحلیل و عارضه یابی کسب و کار
 • شناخت و پاسخگوئی به چالشها و درگیری های روزمره کسب و کارها
 • آشنائی با تجربیات موفقیت  و شکست کسب و کارها در عرصه عمل
 • تبادل تجارب و دانسته های مدرس و شرکت کنندگان
 • تغییر نگرش افراد نسبت به کسب و کار در شرایط پرچالش امروزی

مخاطبان دوره

 • صاحبان کسب و کار
 • علاقمندان به راه اندازی کسب و کار جدید
 • علاقمندان به تغییر و تحول در کسب و کار (توسعه -بهینه سازی و یا هوشمند سازی کسب و کار)
 • مدیران عامل
 • مدیران پروژه
 • مدیران و کارشناسان برنامه ریزان استراتژیک
 • مدیران و کارشناسان واحد مدیریت استراتژیک یا مدیریت راهبردی
 • مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان تحلیل و توسعه کسب و کار
 • مدیران و کارشناسان واحد طرح و برنامه
 • مدیران و کارشناسان تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی
 • مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان واحد تضمین کیفیت
 • مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان واحد سیستم ها و روش ها
 • مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان واحد تحلیل و بهبود سازمان
 • مدیران، برنامه ریزان، کارشناسان و تحلیل گران حوزه های فرایندی
 • مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان واحد تولید
 • مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان واحد بازاریابی و فروش
 • مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان واحد مالی
 • مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان واحد HR
 • مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان واحد IT
 • مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان واحد تحقیق و توسعه
 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های مدیریت کسب و کار (MBA)، مدیریت صنعتی، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات و …
 • سایر علاقه‌مندان به مباحث تحلیل کسب و کار

مهم ترین تمایزات دوره

 • استفاده از منابع معتبر بین‌المللی
 • نگاه این دوره، یک نگاه «میان‌رشته‌ای» است و پیش‌نیاز ضروری ندارد.
 • تمرین‌ها و مثال‌های متعدد و مطالعات موردی «واقعی» از مسائل دنیای کسب و کار در سازمانی‌های «ایرانی» در آن مطرح و حل می‌شود تا شما توانایی حل مسائل را در دنیای واقعی داشته باشید.

پیش نیاز دوره:

 • زبان انگلیسی متوسط
 • شرکت قبلی در دوره های مدیریتی (مانند MBA یا مدیریت پروژه) مزیت محسوب می شود. اما پیش نیاز نیست.

دستاوردهای شرکت در دوره

 • تاسیس کسب و کارهای بلند مدت
 • عارضه یابی کسب و کار
 • شناخت و حل مشکلات کسب و کار
 • شناسائی و استفاده از فرصت های جدید در کسب و کار
 • افزایش درآمدزائی از کسب و کار موجود
 • تغییر در کسب و کار
 • بهینه سازی کسب و کار
 • هوشمندسازی کسب و کار
 • چابکی کسب و کار

فرصت های استخدامی

 • مدیر / کارشناس واحد  تحلیل کسب و کار
 • تحلیل گر کسب و کار
 • مدیر/کارشناس توسعه کسب و کار
 • مشاور کسب و کار

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.