مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

درباره ما

20

مدیرنامه مجموعه‌ ای است متشکل از کارآفرینان، مدیران و کارشناسان زبده در حوزه مدیریت که سابقه فعالیت در زمینه تدریس و مدیریت واحدهای کسب و کار و زمینه های اجرایی انشعابات مدیریت را دارند این پایگاه خبری از سال 97 آغاز بکار کرده و هم اکنون پایگاه خبری اختصاصی در حوزه مدیریت محسوب می شود. این پایگاه خبری زیر نظر مستقیم هیات عالی نظارت بر مطبوعات قرار دارد.

مدیرنامه مجموعه‌ ای است متشکل از مدیران و کارشناسان در حوزه مدیریت که سابقه فعالیت در زمینه تدریس و مدیریت واحدهای کسب و کار و زمینه های اجرایی مدیریت را دارند

این پایگاه خبری از سال 97 آغاز بکار کرده و هم اکنون تنها پایگاه خبری اختصاصی در حوزه مدیریت محسوب می شود.

مدیرنامه دارای مجوز به شماره 82354 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ماموریت مدیر نامه پوشش اخبار جامعه مدیریت , اشتراک گذاری تجربیات ,افزایش آگاهی و دانش مدیران و ایجاد روابط سازنده به منظور هم افزایی در اکوسیستم مدیریت می باشد

در این میان از فرهیختگان و صاحبان قلم از جامعه مدیران برای اشتراک گذاری تجربیات و دانش خود دعوت به عمل می آید

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هاشم نعیمی

سردبیر: نرگس اصغرپور

نظرات بسته شده است.