مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

درباره ما

مدیرنامه مجموعه‌ ای است متشکل از کارآفرینان، مدیران و کارشناسان زبده در حوزه مدیریت که سابقه فعالیت در زمینه تدریس و مدیریت واحدهای کسب و کار و زمینه های اجرایی انشعابات مدیریت را دارند این پایگاه خبری از سال 97 آغاز بکار کرده و هم اکنون پایگاه خبری اختصاصی در حوزه مدیریت محسوب می شود. این پایگاه خبری زیر نظر مستقیم هیات عالی نظارت بر مطبوعات قرار دارد.

13

مدیرنامه مجموعه‌ ای است متشکل از مدیران و کارشناسان در حوزه مدیریت که سابقه فعالیت در زمینه تدریس و مدیریت واحدهای کسب و کار و زمینه های اجرایی مدیریت را دارند

این پایگاه خبری از سال 97 آغاز بکار کرده و هم اکنون تنها پایگاه خبری اختصاصی در حوزه مدیریت محسوب می شود.

مدیرنامه دارای مجوز به شماره 82354 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ماموریت مدیر نامه پوشش اخبار جامعه مدیریت , اشتراک گذاری تجربیات ,افزایش آگاهی و دانش مدیران و ایجاد روابط سازنده به منظور هم افزایی در اکوسیستم مدیریت می باشد

در این میان از فرهیختگان و صاحبان قلم از جامعه مدیران برای اشتراک گذاری تجربیات و دانش خود دعوت به عمل می آید

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: هاشم نعیمی

سردبیر: نرگس اصغرپور

نظرات بسته شده است.