مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

پیام پروفسور الوانی در زمینه ماموریت و اهداف کنفرانس

0 25

پیام ویدئویی جناب آقای پروفسور سید مهدی الوانی، رئیس اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، در زمینه ماموریت و اهداف این کنفرانس و لزوم توجه به منابع انسانی شایسته و شایسته گزینی در پرتو کانونهای ارزیابی و توسعه به عنوان محوریت اصلی این کنفرانس

لینک ثبت نام در اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.




Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.