حرفه پلاس برگزار می نماید ؛ لیگ مدیران حرفه ای
حرفه پلاس برگزار می نماید ؛ لیگ مدیران حرفه ای

لیگ مدیران حرفه ای برای اولین بار در کشورمان توسط حرفه پلاس راه اندازی گردیده است. در این لیگ میزان توانمدی شما به عنوان مدیر پایه،میانی و یا ارشد سازمان اندازه گیری و مشخص می شود.

گام اول

در ابتدا از شما خواسته می شود که فرم های خود ارزیابی طراحی شده توسط تیم حرفه پلاس که شامل شرح وظایف حوزه مدیریتیتان است را تکمیل کنید و امتیازی بین ۲۰ تا ۱۰۰ به شما تعلق می گیرد.سپس باید به سوالات دانش محور فرم ممیزی طراحی شده توسط تیم ما پاسخ بدهید و نمره مورد نظر را در این حوزه کسب کنید.

گام دوم

در مرحله بعد از شما خواسته می شود که تمرینی که منطبق بر حوزه مدیریتی شما است را حل کنید

گام سوم

و پس از بررسی آن توسط کمیته ارزیابی حرفه پلاس به شما نمره ای بین صفر تا ۱۰۰ تعلق می گیرد.

گام چهارم

در مرحله ۴ رزومه شما توسط کمیته ارزیابی بررسی می گردد و به آن نمره ای بین ۰ تا ۱۰۰ تعلق می گیرد

در مرحله آخر حسن انجام کار شما که توسط کارفرما یا مجموعه ای که در آن حوزه مورد نظر فعالیت انجام داده اید توسط کمیته ارزیابی بررسی می گردد و به آن نمره ای بین ۰ تا ۱۰۰ تعلق میگیرد.

برای شرکت دراین رقابت به سایت حرفه پلاس مراجعه کنید