آدرس: یوسف آباد. خیابان شهریار. خیابان ۱۲/۲٫ پلاک ۱۴

تلفکس دفتر مرکزی: ۸۸۰۰۵۵۷۵

روابط عمومی: info@ modirnameh .ir

ارتباط با واحد پذیرش تبلیغات : ۰۹۱۲۳۰۷۷۲۳۰