آدرس: یوسف آباد. خیابان شهریار. خیابان ۱۲/۲٫ پلاک ۱۴

تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۰۰۵۵۷۵

بازاریابی و تبلیغات : ۰۹۱۲۳۰۷۷۲۳۰

روابط عمومی: info@ modirnameh .ir