بودجه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری چقدر است! [پایش]
بودجه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری چقدر است! [پایش]

آقای دکتر علی‌اصغر مونسان در برنامه پایش به بررسی آخرین وضعیت صنعت گردشگری در دوران کرونا پرداختند .دکتر مونسان در پاسخ به سوال مجری برنامه ، سرانه بودجه نگهداری از هر آثار باستانی را تقربیا پنج میلیون تومان اعلام کردند ، آن هم در کشوری که از آثار باستانی چندین هزار ساله برخوردار است