از شیر بز تا جایگزین حبه قند در میدون بیست و پنجم
از شیر بز تا جایگزین حبه قند در میدون بیست و پنجم

در این قسمت از میدون شرکت کنندگان با ایده های متفاوتی در این مسابفه شرکت کرده بودند ،شرکت کنندگان قسمت بیست و پنجم:بهمن طاهری:تولیدات قطعات خودرو ، حاج محمد افسری:جایگزین حبه قند،رضا هاشمی اصل:تولید شیر بز.

ابتدا ارائه شرکت کنندگان قسمت بیست و پنجم از فصل دوم مسابقه میدون از کسب و کارهای خود و سپس اعلام برنده با رای داوران را مشاهده کنید

شرکت کنندگان قسمت بیست و پنجم:

بهمن طاهری:تولیدات قطعات خودرو

حاج محمد افسری:جایگزین حبه قند

رضا هاشمی اصل:تولید شیر بز

لحظه‌ی اعلام نفر برتر و دفاع شرکت‌کنندگان قسمت بیست وپنجم فصل دوم مسابقه بزرگ میدون 🔻